Automatické přehrávání

Deaktivujte automatické přehrávání YouTube na domácí funkci
Je to první možnost. Klepněte na Ztlumené přehrávání ve zdrojích. Na obrazovce se zobrazí dialogové okno. Chcete-li funkci deaktivovat, vyberte možnos...
Jak mohu zastavit přehrávání hudebních aplikací, když se můj Android připojí přes Bluetooth k mému autu?
Přejděte do části Nastavení, Aplikace, Správce aplikací a poté Upravit nastavení systému. Najděte přehrávač, který se spouští (pro mě je to Samsung Mu...
Povolit automatické přehrávání videa HTML5 v prohlížeči Chrome
Automatické přehrávání se zvukem v prohlížeči Android Chrome můžete povolit tak, že přejdete na příznaky chrome: // a nastavíte deaktivaci požadavku n...
Potlačit „automatické přehrávání“, když je připojena externí jednotka USB
Jak zakázat automatické přehrávání a automatické spuštění v systému Windows 10Stiskněte klávesu Windows nebo klikněte na ikonu Windows v levém dolním ...