Knoflík

Můj HTC Android Touch někdy vytváří problémy
Proč někdy nefunguje můj dotykový displej?Jak mohu opravit nereagující dotykovou obrazovku na mém HTC One?Jak mohu vyřešit svůj problém se zablokování...
Tlačítko Domů pro probuzení spánku
Což je tlačítko spánku / probuzení?Kde jsou tlačítka spánku / probuzení a tlačítka domů na iPhone?Kde je tlačítko iPad a režim probuzení spánku?Kde je...
Jak mohu zajistit, aby tlačítko na sluchátkách ovládalo něco jiného než hudební přehrávač?
Jak mohu změnit tlačítko na sluchátkách?Jak ovládám sluchátka?K čemu slouží tlačítko na mých sluchátkách?Jak přeskočíte skladbu se sluchátky?Jak fungu...
Jak mohu deaktivovat tlačítko na sluchátkách?
Jak deaktivuji tlačítko sluchátek?Můžete deaktivovat tlačítko na sluchátkách Apple?Jak mohu vypnout dotykové ovládání sluchátek??Proč musím stisknout ...
Jak mohu přizpůsobit akce spojené s hardwarovými tlačítky mého Moto Droidu?
Jak přemapujete tlačítka telefonu?Jak deaktivuji hardwarová tlačítka v systému Android?Jak se nazývají 3 tlačítka ve spodní části Androidu?Jak mohu zm...
Rozložení tlačítek Samsung s10
Jaká jsou tlačítka na boku mého telefonu Samsung?Jak mohu změnit tlačítka na mém Samsung Galaxy s10?Jak mohu změnit tlačítka na mém Samsungu?Jak mohu ...
Jak vyřešit chybu softkey?
Jak opravíte nefunkční funkční klávesy?Jak opravujete problémy se zpětným tlačítkem?Proč moje navigační tlačítka nefungují?Co dělat, když mobilní klíč...
Tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět pro opuštění aplikace?
Zavře stisknutím tlačítka Domů aplikaci?Jak se nazývají 3 tlačítka ve spodní části Androidu?Jak získám tlačítko Zpět na obrazovku?Jak se nazývají tlač...
Popraskaná obrazovka, tlačítka nabídky nereagují, je třeba vymazat telefon! Nápady? POMOC!
Jak mohu obnovit tovární nastavení telefonu s rozbitou obrazovkou?Jak resetuji telefon, pokud nefunguje dotyková obrazovka?Jak opravíte nefunkční doty...