Zakázáno

Zakázat xposed z TWRP
Když se telefon spustí, otevřete aplikaci Xposed Installer a všimnete si, že rozhraní je zakázáno. Odtud přejděte do sekce Moduly, poté dlouze stiskně...
Moje otázka se týká vytočených aplikací, které můj manžel vytáčel
Mohu odvést invaliditu svého manžela?Získávají manželé se zdravotním postižením výhody?Mohou manželé sbírat zdravotní postižení?Co vás automaticky kva...
Zakázat možnost zakázat
Jak deaktivuji možnosti?Jak vypnu výchozí možnost ve výběru?Jak lze zakázat možnost v jQuery?Jak provedete výběr pouze pro čtení v HTML?Jak deaktivuji...