Nula

SMS zprávy od jednoho kontaktu zobrazené jako „null“
Co to znamená, když je textová zpráva neplatná?Co znamená sent null??Proč nedostávám texty od některých kontaktů?Proč moje texty nelze odeslat jedné o...
„Call_state_offhook list.size () == 0 number is null ”when I call someone with my Samsung Galaxy S9
Co je číslo seznamu Call_state_offhook číslo 0 je null?Co je stav volání mimo zavěšení?Co je to nulové číslo?Co znamená NULL v protokolu hovorů?Jak se...
Jak zjistit, zda je objekt Java v Taskeru nulový nebo ne?
Pokud máte objekt a potřebujete zkontrolovat, zda je či není null:Použijte akci funkce Java. ... Sledujte funkci s akcí If, která testuje, zda je nast...
NullPointerException při otevírání jazyka
Jak mohu opravit NullPointerException?Co je NullPointerException, když k němu dojde?Co je chyba výjimky nulového ukazatele v Javě?Může být zachycena v...