Rychlý

Existuje způsob, jak přizpůsobit rychlý text SMS?
Jak upravujete rychlé odpovědi v systému Android?Jak mohu upravit rychlou odpověď?Jak přizpůsobím své textové zprávy?Jak přizpůsobím svoji reakci na t...
Změňte předdefinované zprávy SMS jako odpověď na zaneprázdnění
Jak mohu změnit zaneprázdněnou zprávu v telefonu?Jak mohu změnit rychlou odpověď v systému Android?Jak přizpůsobím svoji reakci na textové zprávy v sy...
Jak mohu emulovat stisknutí dlaždice Rychlá nastavení jiné aplikace?
Jak přidám panel rychlých nastavení?Jak přidám aplikace do rychlého nastavení?Jak mohu změnit rychlé nastavení v systému Android?Kde jsou rychlá nasta...
Mohu změnit ikony použité v rychlém nastavení?
V pravém dolním rohu by se mělo zobrazit tlačítko „Upravit“. Pokračujte a klepněte na to. Tím se nepřekvapivě otevře nabídka Úpravy rychlých nastavení...
Jak odebrat rychlé odkazy na domovské stránce Google Chrome
Stiskněte „Command + Shift + Delete“ na Macu nebo „Control + Shift + Delete“ ve Windows.Jak se zbavím rychlých odkazů na domovské stránce Google?Jak s...
Jak mohu nastavit předpřipravenou odpověď v aplikaci Zprávy pro Android?
Jak nastavím rychlou odpověď v systému Android?Jak děláte konzervovaný text?Jak vytvořím přednastavené zprávy v systému Android?Jak si přizpůsobujete ...
Můžete změnit počet ikon na liště „rychlých nastavení“ (Android Oreo)
Jak přizpůsobím rychlé nastavení v systému Android?Jak mohu změnit jednotlivé ikony v systému Android?Jak přizpůsobím svoji rozevírací nabídku v systé...
V rychlém nastavení systému Android nelze nastavit obrázek
Jak přizpůsobím rychlé nastavení v systému Android?Jak přidám panel rychlých nastavení?Co je rychlé nastavení systému Android?Jak vypnu rychlé nastave...
Jak zakázat QuickMemo v LG G5?
Jak vypnu QuickMemo+?Co je poznámka LG Q?Jak odstraním kategorii v QuickMemo+?Jak odemknu rychlou poznámku?Co je Qmemoplus?Kde jsou uloženy rychlé poz...