Návrhy

Android 8.0.0 nastavení odebere návrh
Klepněte na Nastavení domácnosti. Klepněte na Návrhy. Klepnutím vypnete Návrhy v seznamu všech aplikací, aby se návrhy aplikací v horní části zásuvky ...