Vzít

Jak pořídit snímek obrazovky se zařízením Android?
Pořiďte snímek obrazovkyStiskněte současně tlačítka Napájení a Snížení hlasitosti.Pokud to nefunguje, stiskněte a několik sekund podržte tlačítko Napá...
Místo natáčení videa pořiďte více obrázků
Jak se tomu říká, když pořizujete více snímků najednou?Jak pořizujete více obrázků najednou?Jak pořídíte více obrázků v systému Android?Jak pořizujete...
Jak pořídit fotografii podobnou staré fotografii? [Zavřeno]
Jaký je nejlepší způsob fotografování starých fotografií?Jak pořizujete retro vypadající obrázky?Existuje způsob, jak něco vyfotografovat a zjistit, c...
Nelze pořizovat snímky obrazovky emulátoru Android L
Jak pořídím snímek obrazovky v emulátoru Android?Jak pořídím snímky obrazovky v aplikacích pro Android, které neumožňují pořizovat snímky obrazovky?Ja...