Časovač

Změňte hluk časovače aplikace Hodiny?
Jak mohu změnit zvuk na časovači?Jak mohu změnit časovač zvuku v systému Windows 10?Jak mohu změnit zvuk domácího časovače na Googlu?Kde je moje aplik...
Zastavte aplikaci po nastaveném čase - časovač vypnutí
Jak po určité době automaticky zavřete aplikaci?Existuje způsob, jak nastavit aplikaci tak, aby se v určitou dobu Android vypnula?Jak mohu po určité d...
Časová prodleva fotoaparátu zapnuta.3.5? [duplikát]
Jak nastavíte časovač na více obrázcích?Jak nastavíte časovač pro obrázky v systému Android?Jak nastavíte časovač na iPhone pro více fotografií?Proč m...
Jak mohu zastavit odpočítávání časovače aplikace nativních hodin od házení jednoho oznámení za minutu?
Jak zastavím odpočítávání?Jak vypnu časová oznámení?Jak můžete udržet odpočítávání spuštěné, i když je aplikace zavřená?Jak si mohu ponechat časovač?J...
Časovač se zastaví bez zvuku (ne pokaždé)
Nechte časovače ztichnout?Proč můj časovač iPhone nemá žádný zvuk?Proč můj alarm nemá žádný zvuk?Jak nastavíte časovač na iPhone bez zvuku?Pracujte na...
Jak pořídit více snímků pomocí časovače?
Jak pořídit více snímků v režimu samospouště?Nastavení fotoaparátu pro režim samospouště.Stiskněte tlačítko Menu na zadní straně fotoaparátu a přejdět...
Jak nastavím, aby aplikace Hodiny pro Android vibrovala pro časovače?
Změňte nastavení časovačeOtevřete v telefonu aplikaci Hodiny .Klepněte na Více. Nastavení.V sekci Časovače: Vyberte vyzváněcí tón, který se přehraje p...
jak přimět můj android k automatickému spuštění a vypnutí
Mohu naplánovat, aby se telefon sám vypnul?Mohu nastavit telefon tak, aby se v určitou dobu vypnul Android?Co je naplánované zapnutí a vypnutí?Jak zaj...
Nastavte časovač vypnutí na tabletu podle toho, zda se nabíjí nebo ne
Jak nastavím časovač vypnutí na tabletu Samsung?Jak zabráním tomu, aby tablet usnul?Existuje na tabletu Samsung časovač vypnutí?Jak nastavím časovač v...